pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

KROUŽKY


Činnost zájmových kroužků zahajuje k 1. 10. 2022, ukončí do 31. 5. 2023. V měsíci červnu mohou být nahrazeny hodiny, které se neuskutečnily, pokud nebyly nahrazeny již v průběhu roku.

Žák je do kroužku zařazen po vyplnění závazné přihlášky. Po přihlášení se žák účastní kroužku minimálně 1 pololetí. Úhrada bude provedena přes Školní pokladnu během měsíce listopadu, cena je stanovena na jedno pololetí.

Pro přihlášení do kroužku vyplňte přihlášku do zájmového kroužku a s podpisem předejte vedoucímu kroužku e-mailem nebo vhozením do poštovní schránky u vchodu školy do 21.9.2022. Při zájmu menším než 7 žáků se kroužek neotevře.

Další možnosti zájmových aktivit organizovaných jiným subjektem naleznete na nástěnkách ve vstupu školy.


Na kroužky je možné čerpat podporu z programu


www.myvtomjihocechynenechame.cz


Více informací na výše uvedeném webu nebo na třídních schůzkách 6.9.2022.


Kroužky organizované školou 2022/2023
NÁZEV KROUŽKUČASVEDOUCÍ KROUŽKŮKONTAKTPŘEDPOKL.
CENA
ANGLICKÝ JAZYK pro 1. ročník
- příprava na výuku cizího
jazyka formou říkanek
a písniček
Středa
12:50-13:35
Markéta Nováčkovánovackova@destinka.cz450,-Kč
ANGLICKÝ JAZYK pro 1. ročník
- příprava na výuku cizího
jazyka formou říkanek
a písniček
Čtvrtek
12:45-13:30
Markéta Nováčkovánovackova@destinka.cz450,-Kč
TANEČNÍ KROUŽEK
3.- 5. ročník /Základy tanečních prvků Streed dance a moderní tanec pod vedením zkušené taneční lektorky/
Pondělí
14:00-14:45
Markéta Cirhanovácirhanova@destinka.cz450,-Kč
KERAMIKA pro 1. ročník
max. 12 dětí
Úterý
12:30-14:00
Sudý týden
Miloslava Lafatoválafatova@destinka.cz800,-Kč
KERAMIKA pro 2. ročník
max. 12 dětí
Úterý
14:00-15:30
Sudý týden
Miloslava Lafatoválafatova@destinka.cz800,-Kč
KERAMIKA pro pokročilé
max. 12 dětí
Úterý
13:30-15:00
Lichý týden
Miloslava Lafatoválafatova@destinka.cz800,-Kč
VÝTVARNÝ KROUŽEK
pro 5.- 9. ročník
Středa
15:45-16:30
Barbora Ticháčkovátichackova@destinka.cz550,-Kč
„DŘÍVKA, ŠPEJLE, PRKÝNKA - TVOŘÍME ZE DŘEVA”
pro 4. ročník
Středa
14:00-14:45
Jitka Petrovápetrova@destinka.cz450,-Kč
FLÉTNIČKY POKROČILÍ
pro 3.- 4. ročník
Čtvrtek
14:00-14:45
Petra Machomacho@destinka.cz450,-Kč
FLÉTNIČKY ZAČÁTEČNÍCI
pro 1.- 2. ročník
Pondělí
12:30-13:15
Petra Machomacho@destinka.cz450,-Kč
SPORTÍK
sportovní a pohybové hry
pro 2. ročník - max. 15 dětí
Středa
12:00-12:45
Pavla Gazdovágazdova@destinka.cz450,-Kč
SPORTÍK
sportovní a pohybové hry
pro 1. ročník - max. 15 dětí
Čtvrtek
12:00-12:45
Petra Krejčovákrejcova@destinka.cz450,-Kč
KROUŽEK 3D TISKU
od 4. ročníku
Děti se naučí prostorové modely na počítači, tisknout na 3D tiskárně
Středa
15:45-16:30
Zdeněk Holenkainfo@destinka.cz600,-Kč
MLADÝ ZDRAVOTNÍK
bez omezení věku
Zábavnou formou doplněnou tvořivými činnostmi se děti naučí základům první pomoci.
Pondělí
14:00-14:45
Martina Princováprincova@destinka.cz450,-Kč
Kroužky organizované jinými organizacemi 2022/2023
NÁZEV KROUŽKUČASVEDOUCÍ KROUŽKŮKONTAKTPŘEDPOKL.
CENA
POKE KROUŽEK 1.- 5.ročník
Na základě karetní hry
Pokémon se děti naučí anglická
slovíčka, procvičí si
matematiku, zdokonalí se
ve strategii a logickém myšlení.
Středa
15:00-16:00
Zdena Formánkovábudejovice@pokekrouzek.cz1800,-Kč


Závazná přihláška do kroužků ke stažení - zdeDalší možnosti zájmových aktivit organizovaných jinými subjekty naleznete na nástěnkách ve vstupu školy.


gymnastika.png, 506kB

inline2023.jpg, 432kB
vnb.png, 900kB