pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

KROUŽKYČinnost zájmových kroužků zahajuje k 1. 10. 2021. Svou činnost kroužky ukončí do 31. 5. 2022. V měsíci červnu mohou být nahrazeny hodiny, které se neuskutečnily, pokud nebyly nahrazeny již v průběhu roku. Žák je do kroužku zařazen po vyplnění závazné přihlášky. Úhrada bude provedena přes Školní pokladnu během měsíce listopadu. Pro přihlášení do kroužku vyplňte přihlášku do zájmového kroužku a s podpisem předejte vedoucímu kroužku mailem nebo vhozením do poštovní schránky u vchodu školy.


Kroužky 2021/2022
NÁZEV KROUŽKUČASVEDOUCÍ KROUŽKŮKONTAKTPŘEDPOKL.
CENA
ANGLICKÝ JAZYK
Konverzace
pro 8. ročník
Středa
15:00-15:45
Ivana Smolkovásmolkova@destinka.cz450,-Kč
KERAMIKA
pro 1. ročník
max. 13 dětí
Úterý
13:15-14:45
Sudý týden
Miloslava Lafatoválafatová@destinka.cz800,-Kč
KERAMIKA
pro 2. ročník
max. 13 dětí
Úterý
14:45-16:15
Sudý týden
Miloslava Lafatoválafatová@destinka.cz800,-Kč
KERAMIKA
pro 3. ročník
max. 13 dětí
Úterý
13:15-14:45
Lichý týden
Miloslava Lafatoválafatová@destinka.cz800,-Kč
VÝTVARNÝ KROUŽEK
pro 6. ročník
Čtvrtek
15:30-16:30
Barbora Ticháčkovátichackova@destinka.cz550,-Kč
TVOŘÍME ZE DŘEVA
pro 4. ročník
Čtvrtek
13:15-14:00
Jitka Petrovápetrova@destinka.cz450,-Kč
FLÉTNIČKY
pro 1. ročník
Středa
13:15-14:00
Petra Machomacho@destinka.cz450,-Kč
FLÉTNIČKY
pro 2. ročník
Čtvrtek
13:15-14:00
Petra Machomacho@destinka.cz450,-Kč
SPORTÍK -sportovní a pohybové hry
pro 1. ročník
max. 15 dětí
Čtvrtek
13:30-14:15
Pavla Gazdovágazdova@destinka.cz450,-Kč


Závazná přihláška do kroužků ke stažení - zdeDalší možnosti zájmových aktivit organizovaných jinými subjekty naleznete na nástěnkách ve vstupu školy.