pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI


ZŠ a MŠ, Emy Destinové 46, České Budějovice se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.destinka.cz


Stav souladu


Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.


Web splňuje povinnost na úrovni A dle harmonizované normy EN 301 549 V2. 1.2. Mezi některé chybějící požadavky na úroveň AA pak patří:


  • web není responzivní – obsah není uzpůsoben prohlížení na mobilních zařízeních
  • formáty některých vložených dokumentů mohou obsahovat nevhodné typografické prvky.

Přístupnost obsahu


Na webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, MP3 a MP4, a to zejména tam, kde je to vhodné vzhledem k jejich rozsahu nebo složitému formátování.
Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer, PowerPoint Viewer a Acrobat Reader.
V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, která slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.


Některé odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text. Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb.)


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti


Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 1. 2021.


Zpětná vazba a kontaktní údaje


Cílem ZŠ a MŠ, Emy Destinové 46, České Budějovice je, aby webové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům. Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů můžete psát na adresu: info@destinka.cz


Postup pro prosazování práva


V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4
pristupnost@mvcr.cz