pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

AKTUALITYaskdru1.png, 78kB

Provoz školní družiny a rozdělení do oddělení


  • Provoz školní družiny je od 6:00 do 17:00 hodin.
  • Příchod na ranní družinu nejpozději do 7:30 hod.
  • Odchod z odpolední družiny je do 13,30 hod. a po 15:00 hod. (Dřívější odchod narušuje činnost školní družiny. Družina je mimo areál školy nebo má řízenou pracovní činnost, využívejte proto velmi omezeně. Děkujeme.)
  • Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených v přihlášce do ŠD.
  • Změnu odchodu oznamuje rodič zprávou do Bakaláře. V mimořádných případech písemně, kde je uvedeno jméno dítěte, datum, kterého se týká změna, a podpis rodičů. Na telefonický hovor nebo SMS vychovatelka nemůže reagovat.
  • Pokud dítě navštěvuje zájmové kroužky ve škole – v rámci školní družiny, je nutné dát písemně informaci vychovatelce, která musí obsahovat den a čas, kdy dítě na kroužek odchází, a zda se do školní družiny vrací.
  • Doporučujeme pro pobyt venku se školní družinou náhradní oblečení.


Vzhledem k počtu dětí ve třídách nelze, aby oddělení kopírovaly třídní kolektivy
OdděleníTřídní kolektivyVychovatel

1.oddělení

1.B + 3.B

Bc. Simona Štojdlová

2.oddělení

1.A + 1.C

Bc. Martin Bláha

3.oddělení

2.C + část 2.A

Veronika Lustová

4.oddělení

3.A + 3.C

Markéta Cirhanová, DiS.

5.oddělení

2.B + část 2.A

Lukáš Kouba12.09.2023